नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
मालपोत कार्यालय मुगु
मुगु

कर्मचारी विवरण

विवरण फोटो
नाम जगत बहादुर रोकाया
पद कार्यालय प्रमुख
कार्यालय फोन 087460083   ext:
घरको फोन 9858320421
इमेल dlro.mugu@gmail.com
कार्यालय प्रमुख
नाम लक्ष्मी प्रसाद उपाध्याय
पद सह लेखापाल
कार्यालय फोन ०८७४६००८३   ext: ९८५८३२२२२७
घरको फोन
इमेल
सह लेखापाल
नाम सुन बहादुर खड्का
पद खरिदार
कार्यालय फोन ०८७४६००८३   ext:
घरको फोन ९८६४९६१३३७
इमेल
खरिदार
नाम अर्जुन बहादुर रोकाया
पद सहायक कम्प्यूटर अपरेटर
कार्यालय फोन ०८७४६००८३   ext:
घरको फोन ९७४८९०१४५५
इमेल
सहायक कम्प्यूटर अपरेटर
नाम खेमराज न्यौपाने
पद खरिदार
कार्यालय फोन ०८७४६००८३   ext:
घरको फोन ९८४८३५५९५८
इमेल khemraj2040@gmail.com
खरिदार

यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)