नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
मालपोत कार्यालय मुगु
मुगु

कर्मचारी विवरण

विवरण फोटो
नाम जगत बहादुर रोकाया
पद कार्यालय प्रमुख
कार्यालय फोन 087460083   ext:
घरको फोन 9858320421
इमेल dlro.mugu@gmail.com
कार्यालय प्रमुख
नाम लक्ष्मी प्रसाद उपाध्याय
पद सह लेखापाल
कार्यालय फोन ०८७४६००८३   ext:
घरको फोन ९८५८३२२२२७
इमेल
सह लेखापाल
नाम सत्यदेवी चौलागाई
पद खरिदार
कार्यालय फोन ०८७४६००८३   ext:
घरको फोन ९८४८३५५९५८
इमेल chchaulagai66@gmail.com
खरिदार
नाम राजेन्द्र कार्की
पद खरिदार
कार्यालय फोन ०८७४६००८३   ext:
घरको फोन ९८६४९६१३३७
इमेल
खरिदार
नाम अर्जुन बहादुर रोकाया
पद सहायक कम्प्यूटर अपरेटर
कार्यालय फोन ०८७४६००८३   ext:
घरको फोन ९८६८३२३२३८
इमेल abrokaya55@gmail.com
सहायक कम्प्यूटर अपरेटर
नाम आश्रीत कुमार बोहरा
पद सहायक कम्प्यूटर अपरेटर
कार्यालय फोन 087-460083   ext:
घरको फोन
इमेल ashreetkumar@gmail.com
सहायक कम्प्यूटर अपरेटर
नाम प्रेम कार्की
पद कार्यालय सहयोगी
कार्यालय फोन   ext:
घरको फोन
इमेल
कार्यालय सहयोगी
नाम जनक कुमार हमाल
पद कार्यालय सहयोगी
कार्यालय फोन 087-460083   ext:
घरको फोन
इमेल janakkumar566@gmail.com
कार्यालय सहयोगी
नाम नरेन्द्र खड्का
पद कार्यालय सहयोगी
कार्यालय फोन 087-460083   ext:
घरको फोन
इमेल
कार्यालय सहयोगी

यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)