नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
मालपोत कार्यालय मुगु
मुगु

फोटो ग्यालरी

ग्यालरि विवरण
 बिदाई फोटा
बिदाई फोटा

खरदार सीता चपा ...

 बिदाई फोटा
बिदाई फोटा

खरदार सीता चपा ...

 बिदाई फोटा
बिदाई फोटा

खरदार सीता चपा ...

 बिदाई फोटा
बिदाई फोटा

खरदार सीता चपा ...

यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)