नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
मालपोत कार्यालय मुगु
मुगु

सूचना तथा जानकारी विवरण / जिल्ला मालपोत कार्यलय, मुगुबाट सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरुको विवरण

जिल्ला मालपोत कार्यलय, मुगुबाट सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरुको विवरण


यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)