नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
मालपोत कार्यालय मुगु
मुगु

हाम्रो बारेमा

नेपाल सरकारको संघ अन्तर्गतको सरकारी कार्यालय,बि.सं.२०२१सालमा भूमि प्रशासन कार्यालयको रुपमा स्थापित,२०२४सालमा भूमि सुधार कार्यालयको रुपमा परिणत,२०२७ सालमा कोष तथा तहशिल कार्यालय,२०३४साल देखि हाल सम्म मालपोत कार्यलयको रुपमा स्थापना ।

                भूमि प्रशासन सम्बन्धि काम गर्ने,जग्गाको दर्ता गर्ने,रजिष्ट्रेशन,नामसारी,दाखिल खारेज,तथा लगत कट्टा गर्ने,घरजग्गा रोक्का फुकुवा गर्ने,मिन्हा गर्ने,सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख र संरक्षण गर्ने आदी ।

यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)